Ota yhteyttä!
Seuraa somessa:

TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kauppakeskus Minnan yrittäjäyhdistys ry (1047230-0)
Haapaniemenkatu 18
70110 Kuopio

2. REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖT JA YHTEYSTIEDOT

Auli Ekdahl
auli.ekdahl@cbre.com
Puh. +358 50388 3452

3. REKISTERIN NIMI

Kauppa- ja Viihdekeskus Minnan verkkosivujen asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Rekisteröidyistä kerättävien henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Kauppa- ja viihdekkeskus Minnan asiakkaan ja Minnan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Kauppakeskus Minnan toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, palvelujen toimittamista, palveluiden ylläpitämistä, suoramarkkinointia sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja käytetään tilastollisiin ja Kauppa- ja Viihdekeskus Minnan palvelujen kehittämistarkoituksiin.

5. REKISTERIN SISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakassuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

Yhteydenotto- tai palautelomakkeen ja promootiovarauksen kautta tulleet henkilön perustiedot:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero)

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastietokantaan kerätyt henkilötiedot ovat rekisteröidyltä itseltään saatuja tietoja. Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kun rekisteröity on Kauppa- ja Viihdekeskus Minnaan yhteydessä verkkosivujen yhteydenotto- tai palautelomakkeen tai promootiovuokrauksen sähköpostin kautta.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUOTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. TIETOJEN POISTAMINEN

Järjestelmä tarkistaa yhteystietojen ajankohtaisuuden kolmen vuoden välein. Tämän lisäksi tietoja voidaan poistaa erikseen asiakkaan vaatimuksesta.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10. KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.